Summa sidvisningar

söndag 6 november 2016

DAGS ATT VAKNA!

Som försvarsvän har jag nu i många år följt utvecklingen av det svenska försvaret. Med detta skrivet, ska jag omedelbart meddela att jag är en amatör. Jag saknar alltså detaljkunskaper om vapensystem och dessas effektivitet, om hur man för krig med bataljoner eller brigader och om de stora strategiska tankarna som tänks på Militärhögskolan.

Jag tror mig emellertid ha snappat ett och annat. Jag har en period varit en trogen åhörare på Folk och Försvars sammankomster och lyssnat på många Säkerhetspolitiska Sommartorg i Almedalen i Visby.

Från dessa tillställningar har jag några minnen som etsat sig fast. Det var kanske fem år sedan i Visby då jag fick några ord med general Michael Moore.  Jag nämnde att jag tyckte att försvaret var för litet med tanke på omvärlden, varpå generalen sade att Ryssland inte hade så mycket att komma med så vi kunde vara trygga och att vi skulle få tid att ställa om, om utvecklingen så krävde.

Jag minns mig att jag den gången uttalade en stor tvekan om att politikerna skulle vara vuxna situationen och i tid vidta de förstärkningar och i den omfattning som krävdes. Då kunde jag ana en viss tvekan hos generalen. Jag tror vi kunde enas om att historien var full av sådan brister med förödande resultat för de drabbade länderna.

Alltnog, fram till det senaste försvarsbeslutet, pågick det en tämligen omfattande debatt. De sociala medierna hade dagliga inlägg och artiklar och på något sätt fick jag intrycket av att dessa s.k. bloggare faktiskt i viss liten, men dock, utsträckning påverkade politiker och försvarsberedningen som då arbetade.

Dock fann jag det många gånger frustrerande att t.ex. lyssna på Folk och Försvars sammankomster.  Där framträdde alltid en skara experter på Ryssland, på kostnadsutvecklingen på militärmateriel, på vilken numerär m.m. som krävdes för att i någon mån kunna matcha Rysslands rustningar och t.ex. säkra svensk import vid en kris.

Nästan alltid fanns vissa av politikerna i försvarsberedningen närvarande. Det visade sig nästa omöjligt att ens få en antydan från denna skara om vad man kunde tänkas komma fram till som förslag. Måhända kunde det handla om att vidta vissa uppjusteringar men aldrig att någon gav sin syn på vad situationen verkligen krävde eller antydde vilken storleksordning av förstärkningar man kunde tänka sig.

Det gick så långt att jag ställde en fråga till generalsekreteraren Lars Ekeman där jag frågade om värdet av dessa sammankomster, där jag som åhörare fick experternas bilder och kunde dra egna slutsatser av vad som behövde åstadkommas medan politikerna föreföll närmast oberörda och opåverkade

Jag hade på något sätt en förställning av att man som politiker skulle lyssna på experter och utifrån detta dra egna slutsatser och sedan redovisa detta för medborgarna, men det visade sig vara ett feltänk. Otaliga var de tillfällen då klimatförändringen nämndes som det allt överskuggande akuta hotet.  Som medborgare med krav på besked av politiker inför val m.m. var det beklämmande.

Detta demonstrerade med all önskvärd tydlighet av det försvarsbeslut som blev resultatet av beredningens arbete. Det bidde en tumme!

Men så när hela processen kommit i hamn, avstannade merparten av inläggen och artiklarna på de sociala medierna. Medan jag förr varje dag kunde läsa intressant artiklar eller inlägg, kan jag i dag få vänta i veckor. Ett fåtal bloggare som Jägarchefen, Wiseman, Skipper och Karlis Neretnieks är ännu aktiva.

Jag begär självklart inte att dessa dagligen ska förse mig med daglig intressant information, det vore orimligt, men dessa bloggar innehöll ofta andras inlägg eller de refererade till andra som var aktiva.

Nu är stillheten påtaglig. Vad har hänt?

Har den säkerhetspolitiska situationen förbättrats? Har försvaret, både det militära och det civila, fått förstärkningar som på ett antal års sikt kommer att innebära väsentliga förbättringar och förstärkningar eller har flertalet debattörer drabbats av utmattningssyndrom?

Svaren på flertalet av dessa frågor är nej.

Jag tror att det är i dessa tider som det är än viktigare att alla som tidigare varit aktiva i debatten, blir än mer aktiva. Jag gissar att det var för att öka den fysiska tryggheten som människor en gång slöt sig samman i samhällsgemenskaper. Jag anser att landets säkerhet och dess försvar är det viktigaste ansvarsområdet för en politiker.

Därför hoppas jag att alla tidigare aktiva debattörer nu tar sig samman och ökar trycket på de politiska församlingarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar